Folkene

Folkene

Helge Ullenes Olsen
Stolpekontrollør
Daglig Leder
 
Helge har 20 års erfaring + 17 år som Telemontør.

 

Trine Fjelde Olsen
Stolpekontrollør
 
Trine har 13 års erfaring med stolpekontroll.

 

Hallgeir Skretting Enoksen
Stolpekontrollør
 
Hallgeir har 10 års erfaring som stolpekontrollør.

 

Denniz Nyholm
Stolpekontrollør
 
Denniz går i lære hos oss.